“Zamek w  dziecięcej wyobraźni. Tu mówi Matejko” – konkurs plastyczny

Zadanie konkursowe:

Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie pracy konkursowej inspirowanej przynajmniej jednym z czterech obrazów Matejki z kolekcji Zamku Królewskiego

“Batory pod Pskowem”, “Kazanie Skargi”, “Rejtan. Upadek Polski” i “Konstytucja 3 maja 1791”.

Chodzi o to, by zainspirować się konkretnym obrazem, dwoma, trzema albo nawet wszystkimi i puścić wodze fantazji…

Uczestnicy mogą tworzyć prace w następujących kategoriach:

 • Uczniowie klas 1-3 – tradycyjna praca plastyczna lub komiks. W obu przypadkach można wykorzystać dowolną technikę manualną.
 • Uczniowie klas 4-6 – tradycyjna praca plastyczna (z wykorzystaniem dowolnej techniki manualnej) lub krótka forma filmowa do dwóch minut.

Zachęcamy aby zainspirować się materiałami dostępnymi: 

– polecane są następujące lekcje: W pracowni Jana Matejki dla klas 1-3, Jan Matejko maluje historię dla uczniów od klasy 4,

 • Królewska Szkoła on-line, realizowanych przez Muzeum za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (https://www.zamek-krolewski.pl/strona/edukacja/651-lekcje-krolewska-szkola-line)– polecana jest lekcja Witaj majowa jutrzenko, czyli
  o Konstytucji 3 maja i Janie Matejce.
 • W pierwszym etapie nauczyciele/koordynatorzy konkursu w instytucjach biorących udział w konkursie wyłaniają maksimum trzy prace dla każdej z dwóch kategorii wiekowych i dwóch formalnych (wynikających z wykorzystanej techniki). Daje to możliwość nadesłania maksimum 12 prac: – 6 z klas 1-3 – (3 tradycyjnych prac i 3 komiksów) oraz 6 z klas 4-6 (3 tradycyjnych prac i 3 prac filmowych). Instytucji zgłaszającej. Instytucje nie są zobowiązane do gradacji prac i wskazywania pierwszego, drugiego oraz trzeciego miejsca.
 • Prace konkursowe należy składać w szkole do 5 kwietnia 2023r.
 •  
 • Przeprowadzenie konkursu dla klas obydwóch kategorii wiekowych oraz formalnych jest dobrowolne.
 • Każdy uczestnik za pośrednictwem szkoły może złożyć jedną pracę, nie zgłaszaną wcześniej do innych konkursów.
 • Nie przyjmujemy prac niepodpisanych lub niezwiązanych z tematyką konkursu.
 • W ocenie prac konkursowych zostaną uwzględnione następujące kryteria: zgodność z tematem,  estetyka wykonania, pomysłowość, kreatywność.
 • Wraz z pracą należy wysłać wymagane zgody i kartę zgłoszeniową.
 • Prosimy aby nie składać ani nie zwijać plastycznych prac konkursowych.

Rozstrzygnięcie:

 • Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez jury składające się z pracowników Działu Edukacji, powołane przez organizatora. W etapie finałowym zostaną wybrane zwycięskie prace dla każdej kategorii oraz zostaną przyznane wyróżnienia. Autorzy trzech najwyżej ocenionych prac otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Informacja o wynikach zostanie opublikowana na stronie Zamku 19 V 2023 r.
 • Autorzy/zespoły autorskie dwunastu wyróżnionych prac zostaną uhonorowani/e nagrodami uczestnictwa w konkursie. Wszyscy laureaci zostaną zaproszeni na uroczystą galę finałową w Zamku Królewskim w Warszawie, planowaną na 2 czerwca 2022 r. w czasie której zostaną rozdane nagrody. W ramach gali zaplanowane jest atrakcyjne zwiedzanie Zamku.

W gali mogą wziąć udział poinformowani mailowo bądź telefonicznie laureaci wraz
z opiekunem. O wszelkich zmianach w organizacji konkursu i gali organizator będzie informował opiekunów uczestników.

Pytania należy kierować do szkolnego koordynatora  – P. Pauliny Bączek-Obara

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zdalne nauczanie NOWOŚĆ
Pobierz niezbędne materiały do pracy w domu. Zapoznaj się ze szczegółami zdalnego nauczania!
ZOBACZ
Tagi
Dane kontaktowe
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Mędrzechowskiej
 • 14 643 77 82
 • zsp@zspwolamed.pl
Skip to content