„Światowy Dzień Praw Osób Starszych” na lekcjach matematyki

Światowy Dzień Praw Osób Starszych został zainicjowany przez Międzynarodową Organizację Zapobieganiu Przemocy wobec Osób Starszych (ang. International Network for the Prevention of Elder Abuse, INPEA) oraz Światową Organizację Zdrowia.
Organizatorzy Święta chcą zwrócić szczególną uwagę na złe traktowanie osób starszych przez resztę społeczeństwa. Starsi obywatele wciąż są dyskryminowani i marginalizowani. W wielu krajach starość traktowana jest jako problem i stanowi temat tabu. A podeszły wiek wiąże się z wieloma utrudnieniami wymagającymi pomocy ze strony otoczenia. Od dłuższego czasu zauważalny jest demograficzny proces starzenia się społeczeństwa.
Światowy Dzień Praw Osób Starszych jest okazją do zwrócenia uwagi społeczeństwa na problemy osób starszych oraz upowszechnienia wiedzy o zagwarantowanych prawach seniorów. W tym Dniu organizowane są kampanie edukacyjne, spotkania, konferencje oraz wydarzenia, które walczą z każdym przejawem dyskryminacji. Światowy Dzień Praw Osób Starszych zachęca do wspólnych wysiłków oraz przeprowadzania inicjatyw międzynarodowych o charakterze współpracy międzypokoleniowej. Częste kontakty osób młodych ze starszymi pozwalają na budowanie więzi i szczególnego zrozumienia między różnymi grupami wiekowymi. Solidarność międzypokoleniowa umożliwia wypracowanie odpowiednich rozwiązań prawnych, które walczą z marginalizacją osób w wieku emerytalnym. My także włączyliśmy się w obchody tego dnia i na lekcjach matematyki rozwiązywaliśmy zadania tematyczne związane z tym świętem.

Zdjęcia wykonano aparatem pozyskanym w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zdalne nauczanie NOWOŚĆ
Pobierz niezbędne materiały do pracy w domu. Zapoznaj się ze szczegółami zdalnego nauczania!
ZOBACZ
Tagi
Dane kontaktowe
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Mędrzechowskiej
  • 14 643 77 82
  • zsp@zspwolamed.pl
Skip to content