Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Woli Mędrzechowskiej

Serdecznie witamy na nowej stronie naszej placówki! Na bieżąco będziemy aktualizować naszą stronę, tak aby każdy kto tu zajrzy był na bieżąco z najnowszymi informacjami i wiadomościami dotyczącymi naszego Przedszkola i Szkoły. 


NASZ ZESPÓŁ W LICZBACH:
0
Przedszkolaków
0
Uczniów Szkoły
0
Nauczycieli
Dziewczynki 62%
Chłopcy 50%
Dziewczynki 50%
Chłopcy 50%
Nauczycielki 78%
Nauczyciele 21%
STATUT

Przedszkola

STATUT

Szkoły

PROGRAM

Wychowawczo-Profilaktyczny

Kim jest absolwent naszej placówki?

Realizując misję naszego zespołu i działając zgodnie z jego wizją, dążymy do wykształcenia i wychowania ucznia, który:

 • jest dobrze przygotowany do nauki w szkole ponadpodstawowej (czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, szkół
  branżowych I i II stopnia),
 • posiada umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy w codziennym życiu oraz stara się wszelkie problemy rozwiązywać w sposób twórczy,
 • sprawnie komunikuje się w języku polskim, korzysta ze źródeł książkowych oraz multimedialnych, swobodnie wyraża swoje myśli i przeżycia,
 • w swoim postępowaniu kieruje się szacunkiem wobec drugiego człowieka,
 • świadomie podejmuje decyzje, potrafi przewidzieć ich skutki oraz ponieść konsekwencje swojego postępowania,
 • jest tolerancyjny, kulturalny, respektuje ogólnie przyjęte normy społeczne,
 • jest asertywny, odpowiednio reaguje w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa własnego i innych,
 
 • potrafi dokonać samooceny,
 • rozróżnia dobre i złe zachowania, w swoim postępowaniu kieruje się normami,
 • charakteryzuje się wrażliwością, sumiennością i uporem w dążeniu do wyznaczonego celu,
 • potrafi właściwie wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne,
 • pracuje nad własnym rozwojem, budując swój system wartości,
 • zna i szanuje historię, kulturę i tradycję naszego regionu oraz narodu,
 • jest wrażliwy na piękno i dziedzictwo kulturowe,
 • dba o zdrowie swoje i bliskich.
 • nie ulega nałogom, 
 • przejawia postawy prorodzinne, patriotyczne i proeuropejskie, 
 • okazuje życzliwości i szacunek innym ludziom, 
 • niesie bezinteresowną pomoc ludziom potrzebującym, 
 • potrafi działać w grupie, 
 • umie wyrażać swoje poglądy, dążenia.
Zdalne nauczanie NOWOŚĆ
Pobierz niezbędne materiały do pracy w domu. Zapoznaj się ze szczegółami zdalnego nauczania!
ZOBACZ
Tagi
Dane kontaktowe
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Mędrzechowskiej
 • 14 643 77 82
 • zsp@zspwolamed.pl
Skip to content