Zdalne nauczanie – informacja dla rodziców i uczniów

zsp wola med2

Drodzy Rodzice i Uczniowie od dnia 25 marca 2020 r. w naszym zespole obowiązuje nowy plan zajęć. Materiały i zadania do wszystkich zajęć dla uczniów są umieszczane na stronie zespołu. Kontakt do nauczycieli Zespołu Szkolno – Przedszkolnego – adresy e-mailowe (znajdują się na stronie internetowej zespołu).

Termin wykonania danego zadania nauczyciel opisuje w wiadomości opisującej zadanie. W przypadku problemów technicznych lub organizacyjnych uczeń powinien poinformować nauczyciela o braku możliwości wykonania zadania w ustalonym terminie.Jeśli uczeń ma wątpliwości jak wykonać zadanie lub nie potrafi go wykonać powinien poprosić o pomoc nauczyciela.

Nauczyciel będzie umieszczał zadania do wykonania w takich formach, jak: z odwołaniem do podręcznika, zeszytu ćwiczeń, w formie opisu tekstowego zadania do wykonania, w formie linku do interaktywnych platform edukacyjnych wykorzystujących formy nauki i sprawdzania wiadomości(np. filmy, testy), w formie załącznika zawierającego materiały tekstowe, materiały audiowizualne.

Użycie tradycyjnych podręczników, zeszytów ćwiczeń i zeszytów zależy od formy lekcji przyjętej przez nauczyciela. Lekcje będą odbywać według zmienionego planu, jednak w celu zachowania systematyczności i dyscypliny usilnie zachęcamy, aby przestrzegać godzin ustalonych w planie zajęć. Uczeń przebywający w domu realizuje obowiązek szkolny pod opieką rodziców. Pracujący zdalnie nauczyciel nie ma możliwości realizowania swoich funkcji opiekuńczych. Nauczyciele mają ograniczone możliwości weryfikacji, czy uczeń pracuje samodzielnie. Ważne jest budowanie przez rodziców motywacji wewnętrznej uczniów i zwracanie uwagi na to, że korzystanie z niedozwolonych form wsparcia jest niekorzystne dla samego ucznia. 

Zajęcia wyznaczone planem lekcji mają określony czas trwania. Warto ich przestrzegać. Praca samodzielna powinna uwzględniać odpoczynek oraz dla zachowania koncentracji pory dnia. Uczeń powinien sporządzać papierowe notatki, szczegółowe wskazania w tym zakresie informacje przekazują nauczyciele. Nauczyciel może żądać przekazania fotografii ćwiczeń, notatek lub zadań wykonywanych w uczniowskim zeszycie lekcyjnym. Ważne, aby tradycyjne zeszyty w dobie edukacji zdalnej spełniały nadal swoją rolę. Sprawdzone prace w miarę możliwości będą odsyłane uczniom za pomocą e–mail wraz informacją zwrotną o ocenie lub stopniu wykonania zadania.

Rodzice lub uczniowie, którzy jeszcze nie dostarczyli adresów e- mailowych proszeni są o przesłanie ich do wychowawców klas na adresy podane na stronie internetowej zespołu.

Przejdź do zakładki z materiałami do zdalnego nauczania!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zdalne nauczanie NOWOŚĆ
Pobierz niezbędne materiały do pracy w domu. Zapoznaj się ze szczegółami zdalnego nauczania!
ZOBACZ
Ostatnie artykuły
Tagi
Dane kontaktowe
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Mędrzechowskiej
  • 14 643 77 82
  • zsp@zspwolamed.pl
Skip to content