Dzień Edukacji Narodowej

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – oto, ażeby bardziej «był», a nie tylko więcej «miał» – aby więc poprzez wszystko, co «ma», co «posiada», umiał bardziej i pełniej być człowiekiem – to znaczy, ażeby również umiał bardziej «być» nie tylko z «drugimi», ale także i dla «drugich». Wychowanie posiada podstawowe znaczenie dla kształtowania stosunków międzyludzkich i społecznych. Naszym czasom nie brak również (…) ludzi wielkich po prostu swoim człowieczeństwem, którym umieją się dzielić z drugimi, zwłaszcza z młodymi.”

Jan Paweł II, Przemówienie w UNESCO, 2 czerwca 1980r.

Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy i Pracownicy Niepedagogiczni 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej  bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Nauczycielom,  Wychowawcom  naszego zespołu za poświęcenie i wysiłek włożony w przekazywanie wiedzy, uczenie wrażliwości, kształtowanie uczuć i wyobraźni.  Dziękuję za cierpliwość względem uczniów i problemów, z którymi stykacie się w codziennej pracy. Za wsparcie, którego udzielacie uczniom, za wysiłek, który wkładacie w kształtowanie ich charakterów, odkrywanie pasji i rozwijanie talentów. Dziękuję za Waszą kreatywność,  pomysły i tworzenie niezwykłej atmosfery. Życzę Państwu, aby niełatwa misja nauczyciela, pedagoga i wychowawcy przynosiła satysfakcję oraz dumę z wykonywania tak wyjątkowego zawodu. Pragnę również podziękować wszystkim pracownikom niepedagogicznym, bez których nasz zespół nie byłby tak wyjątkowy. To dzięki Państwa pracy szkoła, przedszkole jest zadbane, bezpieczne i dobrze zorganizowane. Dziękuję za pomoc uczniom w każdej sytuacji, wsparcie i Wasz wkład w proces wychowawczy. Na koniec pragnę raz jeszcze życzyć wszystkim pracownikom naszego zespołu satysfakcji z wykonywanej pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.  Szczególne życzenia  kieruje do Emerytowanych Nauczycieli i Pracowników Niepedagogicznych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego.  Wszystkim Państwu życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym.

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

Zofia Ziobro

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zdalne nauczanie NOWOŚĆ
Pobierz niezbędne materiały do pracy w domu. Zapoznaj się ze szczegółami zdalnego nauczania!
ZOBACZ
Ostatnie artykuły
Tagi
Dane kontaktowe
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Mędrzechowskiej
  • 14 643 77 82
  • zsp@zspwolamed.pl
Skip to content