Projekt edukacyjny

Nasza szkoła od kilku miesięcy realizuje Projekt edukacyjny “Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w gminie Mędrzechów”. Projekt zakłada realizację dodatkowych zajęć z matematyki,informatyki, języka angielskiego, biologii, geografii, wprowadzenie do szkoły zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, umiejętności posługiwania się językami obcymi, zajęć opartych na metodzie eksperymentu. Ponadto, placówka zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt TIK i atrakcyjne pomoce dydaktyczne. Wykorzystanie pomocy na zajęciach zwiększy ich atrakcyjność, korzystnie wpłynie na motywację uczniów do nauki i jakość pracy nauczycieli. Realizacja projektu przyczyni się do niwelowania barier edukacyjnych, społecznych i osobistych uczniów. Ponadto, zakłada się aktywną współpracę nauczycieli i rodziców m.in. poprzez wymianę doświadczeń, związanych z efektami pracy w ramach dodatkowych zajęć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zdalne nauczanie NOWOŚĆ
Pobierz niezbędne materiały do pracy w domu. Zapoznaj się ze szczegółami zdalnego nauczania!
ZOBACZ
Ostatnie artykuły
Tagi
Dane kontaktowe
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Mędrzechowskiej
  • 14 643 77 82
  • zsp@zspwolamed.pl
Skip to content